Ik ga als volgt te werk:

1

Kennismaken

U neemt contact met mij op via een telefoontje, een email of het contactformulier van deze website. Schroom niet om dat te doen! In een telefoongesprek bespreken we de situatie van u en degene waar u voor zorgt. Waar loopt u tegen aan, waar heeft u een vraag over. In dit gesprek zal ik ook aangeven of ik verwacht u verder te kunnen helpen. Als dat zo is dan maken we een afspraak voor een gesprek. Ik kan bij u thuis langskomen maar we kunnen ook ergens anders afspreken.

2

Luisteren

De eerste keer dat ik u zie, zal ik vooral luisteren en vragen stellen over uw situatie. Over de situatie van uzelf als mantelzorger en over degene waar u voor zorgt. Tevens zal ik verder ingaan op uw vragen en mogelijk heeft u zelf ook al bepaalde oplossingen voor ogen. Aan het einde van dit gesprek bepalen we samen definitief of ik voor u aan de slag ga.

3

Onderzoeken

Na dit gesprek ga ik achter m’n bureau aan de slag. Eerst zet ik concreet de zaken op een rijtje en per knelpunt ga ik mogelijke oplossingen uitwerken. Daarbij probeer ik zo concreet en praktisch mogelijk te zijn.
Om informatie over u te mogen opvragen, te bewaren en te delen, heb ik uw toe­stem­ming nodig. Hiervoor zal ik aan u en de zorgvrager vragen een toestem­mings­formulier te ondertekenen zodat voldaan wordt aan de AVG-regels.  

4

Terugkoppelen

U heeft weer contact met mij over mogelijke oplossingsrichtingen. Daarvoor kan ik bij u thuis langskomen maar soms kan dat ook telefonisch of via een e-mail. Ik vertel u over de mogelijkheden die er zijn. En we bespreken gezamenlijk wat u ervan vindt, wat u aanspreekt en waar u meer van wilt weten. Bovendien kan ik zaken voor u gaan regelen.

5

Regelen

Als u wilt dat ik concreet zaken ga regelen, dan ga ik stap voor stap aan het werk. Ik houd goed bij welke toe­zeggingen gedaan worden. Dat leg ik allemaal vast en ik zit er bovenop om te checken of anderen hun afspraken nakomen. Ik ga daad­krachtig te werk en doe er alles aan om zaken in uw belang te fixen. En tussen­door houd ik u op de hoogte.

6

Afronden

Ons contact eindigt na het gesprek over de oplossingsrichtingen of na het regelen van zaken. Soms moeten er nog meer zaken uitgezocht worden en ga ik daarmee weer aan de slag. Nadat de gesprekken en werkzaamheden zijn afgerond hoor ik graag of u tevreden bent. En als er open punten zijn probeer ik dat alsnog naar tevredenheid op te lossen.