Voorbeelden van wat ik kan regelen:

INDICATIE

Hulp bij het aanvragen van een indicatie t.b.v. verzorging, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen etc. vanuit de verschillende zorgwetten (ZvW, WLZ, WMO).

INSTANTIES

Contact opnemen met verschillende instanties zoals bijv. de gemeente, het CIZ, de zorgverzekeraar.

(KEUKENTAFEL)GESPREK

Begeleiding bij (de voorbereiding van) een indicatie- en keukentafelgesprek.

PGB

Advies geven over en ondersteunen bij het aanvragen van verschillende vormen van zorg zoals Zorg In Natura (ZIN) en een PersoonsGebonden Budget (PGB).

FORMULIEREN

Ondersteunen bij het invullen van (online) formulieren en bij het op orde krijgen van (delen van) de administratie.

ZORGVERLENERS

Informatie geven over en zoeken naar o.a. dagbesteding, een zorgprofessional, een vrijwilliger.

WERK

Tussen een werkende mantelzorger en zijn/haar werkgever bemiddelen. 

Wat kan ik voor u regelen?

Als Mantelzorgmakelaar kan ik ook daadwerkelijk zaken voor u (gaan) regelen. Alleen als u dat wilt natuurlijk. We bespreken gezamenlijk welke zaken ik (samen met u) ga doen. Voorbeelden staan hiernaast. Voor bepaalde regelzaken zal u mij moeten machtigen door een machtigingsformulier te ondertekenen.

Om zaken helder te krijgen en om oplossingen voor elkaar te krijgen, is het vaak nodig om anderen hierbij te betrekken. Dat is zeker van belang nu er personeelstekorten zijn en in de toekomst de huidige zorg onbetaalbaar wordt. De verbinding zoeken met men­sen uit uw omgeving, andere hulp-/dienstverleners, Gemeente, Zorgkantoor en werkgevers vind ik interessant en belangrijk om te doen. Ik ben ervan overtuigd dat we nu en in de toekomst elkaar hard nodig hebben en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Door (netwerk)contacten te leggen en te onderhouden probeer ik samen met anderen voor zoveel mogelijk bewoners ‘zorg in balans’ te kunnen bieden. 

Kortom, ik probeer met veel anderen goed samen te werken maar alle werkzaamheden voer ik uit als een onafhankelijke zelfstandige.

Om goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen ben ik aangesloten bij de Beroeps­vereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) en van Cliëntondersteuners (BCMB).